Туристически Инфо Център – Павел баня

В общинския туристически информационен център – Павел баня, се поддържа детайлна база данни за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически  забележителности на територията на Община Павел баня.Tтуристически Информационен Център - Павел баня

Адрес:

гр. Павел баня, п.к. 6155

ул. „Освобождение” 4 (сградата на читалище „Напред”)

Тел: 04361/ 21 48

Центърът дава пълна и актуална информация за:

1. Балнео-центровете предлагащи лечение и рехабилитация (начин за настаняване, цени)

2.Информация и съдействие при резервация на: семейни хотели, частни квартири, хижи, ресторанти, ЗХР и др.;

3. Археологически, природни и културно-исторически забележителности в региона, туристически атракции, събития;

4.Транспортни линии за и от Павел баня, в цялата страна;

5. Културна програма на Община Павел баня  – фестивали, тържества, чествания, празници;

6. Актуална информация за легловата база, ЗХР

7. Предоставяне на информация за туристическите ресурси в павелбанския регион на туроператори, агенции, медии и др.

8. Информация за туристически обекти в страната.

9. Информация за телефонна връзка и местоположение на: бърза помощ, противопожарна охрана, полиция, общинска администрация, държавни институции, категоризирани туристически обекти на територията на Община Павел баня;

Други мероприятия:

1. Предлагане на рекламни брошури, визитки;

2. Съдействие при посещение на журналисти от специализирани туристически издания и от други медии;

3. Всички категоризирани туристически обекти и регистрирани туроператори и туристически агенти имат възможност да оставят рекламни материали, които се разпространяват безплатно и коректно.

Share