Туризъм в Павел баня

Видове прием за настаняване в Павел баня

nzok(5)(0) В ПАВЕЛ БАНЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ Лечение в Павел баняЛЕКУВАТЕ ПО СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Свободен прием – Комплексна здравна услуга

Прием на пациенти с трайни увреждания – 90% и над 90%


 Прием по програма НОИ


 Прием по Клинична пътека      за физикална терапия и рехабилитация по договор НЗОК


 Прием за Физиотерапия

  / МН – бланка на МЗ № 119/

/МН – бланка на МЗ № 119/


/МН – Бл. МЗ №119А98/


/МН за хоспитализация – бланка на МЗ –НЗОК, № 7/


/МН за физиотерапевт – Бланка на МЗ № 3, код 23/                                              

Share