Туризъм в Павел баня

Разписание на пътуващи влакове до Павел баня

РАД-ФЕСТА

Влакове от БУРГАС до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
БУРГАС » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602
05:25 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
БУРГАС » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
09:00 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
БУРГАС » ЗИМНИЦА ПВ80122 15:35 17:27
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136 17:58 20:46

РАД-ФЕСТА

Влакове от ВАРНА до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » КАРНОБАТ ПВ30150 06:25 09:31
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622 09:50 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » ЗИМНИЦА БВ8602 08:45 11:45
ЗИМНИЦА » СЛИВЕН ПВ80142 12:53 13:22
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134 14:08 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » КАРНОБАТ ПВ30152 10:25 13:34
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624 15:08 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » ГОРНА ОРЯХОВИЦА БВ2612 11:15 14:33
ГОРНА ОРЯХОВИЦА » ДЪБОВО ПВ40105 14:45 17:09
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136 19:43 20:46
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » КАРЛОВО БВ3636 21:35 03:35
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30131 05:32 06:22
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ВАРНА » СТАРА ЗАГОРА БВ8636 23:15 03:34
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ30141 04:25 05:04
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230 05:16 05:55

РАД-ФЕСТА

Влакове от ДЪБОВО до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30130
06:29 07:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602
07:54 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ТУЛОВО ПВ30140 08:39 08:45
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30232 09:00 09:39
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
11:37 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134
15:28 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624
16:58 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136
19:43 20:46

РАД-ФЕСТА

Влакове от ЗИМНИЦА до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » СТАРА ЗАГОРА БВ8636 02:15 03:34
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ30141 04:25 05:04
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230 05:16 05:55
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » КАРНОБАТ ПВ80141 05:18 05:54
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602 06:11 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
10:21 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » СЛИВЕН ПВ80142 13:10 13:40
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134 14:08 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624
15:39 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136
17:58 20:46

РАД-ФЕСТА

Влакове от КАЗАНЛЪК до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230
05:32 05:55
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30130
06:54 07:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602
08:16 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30232
09:16 09:39
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
12:01 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134
15:51 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624
17:37 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136
20:23 20:46

РАД-ФЕСТА

Влакове от КАРЛОВО до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30131
05:32 06:22
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30143
07:00 07:50
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3621
10:15 10:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30133
10:52 11:40
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30135
12:44 13:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3623
15:27 16:09
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30147
17:25 18:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3601
18:43 19:22

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПЛОВДИВ до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » СТАРА ЗАГОРА БВ8627 01:48 03:30
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ30141 04:25 05:04
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230 05:16 05:55
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82202 07:25 08:47
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3621 10:15 10:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » СТАРА ЗАГОРА БВ8611 09:10 10:52
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ40102 11:00 11:39
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622 11:46 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82204 09:28 10:47
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30133 10:52 11:40
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82206 11:15 12:33
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30135 12:44 13:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82208 13:55 15:16
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3623 15:27 16:09
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » ТУЛОВО БВ4652 14:20 16:57
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624 17:23 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82210 17:05 18:30
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3601 18:43 19:22

РАД-ФЕСТА

Влакове от СЛИВЕН до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30130
05:12 07:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602
06:56 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ТУЛОВО ПВ30140 07:15 08:45
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30232 09:00 09:39
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
10:38 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134
14:08 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624
15:55 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136
18:24 20:46

РАД-ФЕСТА

Влакове от СОФИЯ до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » КАРЛОВО ПВ30111 06:00 09:27
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30133 10:52 11:40
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3621
07:45 10:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » ПЛОВДИВ БВ1621 08:20 11:09
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО КПВ82206 11:15 12:33
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30135 12:44 13:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3623
13:00 16:09
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » КАРЛОВО ПВ30113 13:27 16:55
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30147 17:25 18:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3601
16:30 19:22

РАД-ФЕСТА

Влакове от СТАРА ЗАГОРА до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ30141 04:25 05:04
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230 05:16 05:55
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ40100 07:00 07:39
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602 08:01 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО ПВ40102 11:00 11:39
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622 11:46 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО БВ4652 16:22 16:57
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624 17:23 17:57

РАД-ФЕСТА

Влакове от ТУЛОВО до ПАВЕЛ БАНЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30230
05:16 05:55
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30130
06:37 07:19
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ RБВ3602
08:01 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ КПВ30232
09:00 09:39
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3622
11:46 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30134
15:36 16:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ БВ3624
17:23 17:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ ПВ30136
20:07 20:46

РАД-ФЕСТА

*** Екипът ни не носи отговорност за промени в разписанията.

Моля, проверявайте чрез сайта на  

Електроненният Пътеводител или Официалната страница на БДЖ ЕАД.

Share