Туризъм в Павел баня

Разписание на заминаващи влакове от Павел баня

_БАНЕР-3146145616

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до БУРГАС 

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » БУРГАС БВ3623
16:09 20:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » БУРГАС RБВ3601
19:22 22:39

РАД-ФЕСТА

 Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ВАРНА

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН ПВ30131 06:22 09:20
СЛИВЕН » КАРНОБАТ ПВ80143 09:45 10:46
КАРНОБАТ » ВАРНА БВ8631 11:07 13:31
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ RБВ3602 08:35 11:28
СОФИЯ » ВАРНА БВ2613 13:05 20:23
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО БВ3621 10:58 11:31
ТУЛОВО » ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПВ40102 11:41 14:23
ГОРНА ОРЯХОВИЦА » ВАРНА БВ2611 14:40 17:58
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ БВ3622 12:20 15:18
СОФИЯ » ВАРНА БВ2615 15:30 23:02
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА ПВ30135 13:34 16:17
ЗИМНИЦА » ВАРНА БВ8681 17:45 20:55
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ БВ3624 17:58 21:03
СОФИЯ » ВАРНА БВ2627 22:45 06:15
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРНОБАТ RБВ3601 19:22 21:49
КАРНОБАТ » ЯМБОЛ БВ8626 23:18 00:05
ЯМБОЛ » ВАРНА БВ8637 02:34 05:55

РАД-ФЕСТА

 Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ДИМИТРОВГРАД

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30143 07:50 08:34
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА ПВ40131 09:50 10:15
СТАРА ЗАГОРА » ДИМИТРОВГРАД ПВ40163 13:00 14:54

РАД-ФЕСТА Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ЗИМНИЦА

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН ПВ30131 06:22 09:20
СЛИВЕН » ЗИМНИЦА ПВ80143 09:45 10:08
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА БВ3621
10:58 13:14
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА ПВ30135
13:34 16:17
 
 
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА БВ3623
16:09 18:45

РАД-ФЕСТА

 Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до КАЗАНЛЪК

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК ПВ30131
06:22 06:46
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК ПВ30143
07:50 08:13
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК БВ3621
10:58 11:17
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК ПВ30133
11:40 12:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК ПВ30135
13:34 13:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК БВ3623
16:09 16:30
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК ПВ30147
18:19 18:42
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК RБВ3601
19:22 19:40

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до КАРЛОВО

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО КПВ30230
05:55 06:48
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО ПВ30130
07:19 08:17
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО RБВ3602
08:35 09:14
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО КПВ30232
09:39 10:33
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО БВ3622
12:20 13:04
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО ПВ30134
16:18 17:07
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО БВ3624
17:58 18:39
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО ПВ30136
20:46 21:38

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ПЛОВДИВ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО КПВ30230 05:55 06:48
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82203 07:25 08:49
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО RБВ3602 08:35 09:14
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82205 09:32 10:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО КПВ30232 09:39 10:33
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82207 11:17 12:40
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК БВ3621 10:58 11:17
КАЗАНЛЪК » ПЛОВДИВ БВ4651 11:47 13:44
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО БВ3622 12:20 13:04
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82209 13:55 15:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО ПВ30134 16:18 17:07
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82211 17:12 18:30
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО БВ3624 17:58 18:39
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ КПВ82213 18:50 20:14
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СТАРА ЗАГОРА ПВ30147 18:19 19:50
СТАРА ЗАГОРА » ПЛОВДИВ БВ8632 20:10 21:47

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СЛИВЕН

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН ПВ30131
06:22 09:20
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН БВ3621
10:58 12:57
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН ПВ30133
11:40 13:58
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН ПВ30135
13:34 15:52
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН БВ3623
16:09 18:22
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН RБВ3601
19:22 21:01

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СОФИЯ

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО КПВ30230 05:55 06:48
КАРЛОВО » СОФИЯ ПВ30114 06:58 10:22
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ RБВ3602
08:35 11:28
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ БВ3622
12:20 15:18
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО ПВ30134 16:18 17:07
КАРЛОВО » СОФИЯ ПВ30118 17:14 20:37
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ БВ3624
17:58 21:03

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СТАРА ЗАГОРА

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30131 06:22 07:31
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА ПВ40101 08:05 08:45
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30143 07:50 08:34
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА ПВ30140 08:48 09:30
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30133 11:40 12:35
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА КПВ30234 12:50 13:15
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО БВ3623 16:09 16:45
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА ПВ40105 17:18 17:58
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » СТАРА ЗАГОРА ПВ30147
18:19 19:50

РАД-ФЕСТА

Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ТУЛОВО

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30131
06:22 07:31
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30143
07:50 08:34
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО БВ3621
10:58 11:31
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30133
11:40 12:35
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30135
13:34 14:12
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО БВ3623
16:09 16:45
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО ПВ30147
18:19 18:58
Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО RБВ3601
19:22 19:54

РАД-ФЕСТА*** Екипът ни не носи отговорност за промени в разписанията.

Моля, проверявайте чрез сайта на

 Официалната страница на БДЖ ЕАД
Share