Туризъм и отдих в Павел баня

Настаняване по програма на НОИ в Павел баня

НОИ

В Павел баня по Програма НОИ се приема в ПРО ЕАД хотел „Павел баня“ и във филиал СБР-НК.

 Необходимо е предварително да се представят следните ДОКУМЕНТИ ⇒ 

ПРО ЕАД клон Павел баня Програма НОИ в ПРО-ЕАД КБЛХ „Павел баня“


гр. Павел баня, ул. “Освобождение” № 1                     тел.: 0700 18 101

1. Чрез рецепцията на хотела                                        2. Чрез туристическите агенции на дружеството

ЦЕНИ по НОИ в ПРО ЕАД

ПРО-ЕАД е основен изпълнител по програмата на НОИ.   В хотел „Павел баня” се предлагат  отлични условия за пълноценна рехабилитация и отдих, на достъпни цени. В хотела работят високо квалифицирани специалисти, в областта на балнеологията и физиотерапията. Предлага се здравословна храна и пълноценно обслужване.

Сумата която се доплаща по ПРОГРАМА на НОИ в ПРО ЕАД клон Павел баня е в размер на за 10 дена. 

 

СБР-НК Павел баняПрограма НОИ в СБР-НК филиал Павел баня /Стария санаториум/


гр. Павел баня – 6155, ул. „Освобождение” 2

тел.: 087 690 4891

Е-mail: pavelbania@rehabilitation.bg

ЦЕНИ  на свободен прием в СБР НК

СБР-НК Павел баня предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи за лечение. Използват се природни и лечебни фактори – климат, минерални води в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезитерапия.

Начин на резервация в СБР-НК филиал Павел баня: 

1. На посочения телефон; 2. По електронна поща; 3. Чрез писмо по пощата; 4. На място – в регистратура на филиала; 5. В централен офис гр. София; 6. Чрез туроператорски фирми в цялата страна.

Сумата която се доплаща по ПРОГРАМА на НОИ в СБР-НК филиал Павел баня е в размер на 273,00 лв. за 10 дена

 Право на парични помощи за лечение и профилактика по програма НОИ имат:
 

1. Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест; 

2. Лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. През което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2012 г. е 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.

НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва средства за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, средства за нощувки, както и частична помощ за хранене в размер на 5 лв. за един храноден. 
Остатъкът от цената на услугата се доплаща от получилия помощта в зависимост от заведението, в което е настанен.

Необходимо е да се направи резервация в здравното заведение, което сте избрали.

Преди това трябва да се информирате от териториалните поделения на НОИ за условията и реда за ползване на правата на парична помощ за профилактика и рехабилитация и за заболяванията и противопоказанията за заведението, в което желаете да направите резервация. При направата на резервация, трябва да се информирате и за размера на сумата, която ще доплащате за един храноден.

Удостоверения за ползване на парична помощ се издават на специални гишета на НОИ.75

Share
error: Защитено съдържание.